بایگانی‌های بهره وری بانک - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
به مفهوم  بهره وری بانک ها سیستماتیک نگاه کنیم ۱۲ آذر ۱۳۹۷
رئیس اداره کل سازمان ها و روش های بانک مسکن، ضمن اشاره به این که مفهوم بهره وری در بانک ها نیازمند یک نگاه سیستماتیک است اذعان نمود: چنانچه بخواهیم بهره وری در سازمان ها و دستگاه های مختلف از جمله بانک را به حداکثر برسانیم نیاز است نگاهی متفاوت به این مفهوم را در برنامه مان قرار دهیم.

به مفهوم بهره وری بانک ها سیستماتیک نگاه کنیم

رئیس اداره کل سازمان ها و روش های بانک مسکن، ضمن اشاره به این که مفهوم بهره وری در بانک ها نیازمند یک نگاه سیستماتیک است اذعان نمود: چنانچه بخواهیم بهره وری در سازمان ها و دستگاه های مختلف از جمله بانک را به حداکثر برسانیم نیاز است نگاهی متفاوت به این مفهوم را در […]

ads
ads
ads