بایگانی‌های تأمین شغل - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
وعده های دولت در راستای تأمین شغل محقق شد؟ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
آمار های منتشر شده در خصوص اقدامات دولت در راستای ایجاد شغل و اشتغالزایی حاکی از آن است که دولت تنها موفق به 609 هزار شغل شده است این درحالی است که دولت در آخرین وعده های خود عنوان کرده بود 1 میلیون و 33 هزار شغل را برای جوانان ایجاد خواهد کرد.

وعده های دولت در راستای تأمین شغل محقق شد؟

آمار های منتشر شده در خصوص اقدامات دولت در راستای ایجاد شغل و اشتغالزایی حاکی از آن است که دولت تنها موفق به ۶۰۹ هزار شغل شده است این درحالی است که دولت در آخرین وعده های خود عنوان کرده بود ۱ میلیون و ۳۳ هزار شغل را برای جوانان ایجاد خواهد کرد. از این […]

ads
ads
ads