بایگانی‌های تربت جام - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
برای ایتام کمیته امداد تربت جام، ۳۰ مسکن احداث خواهد شد ۰۱ دی ۱۳۹۷
شیر محمد شاکر برآبادی، رئیس کمیته تربت جام، از ضرورت ساخت مسکن برای خانواده های دارای یتیم خبر داد و اذعان نمود: برای سی خانواده ساخت مسکن را آغاز خواهیم کرد.

برای ایتام کمیته امداد تربت جام، ۳۰ مسکن احداث خواهد شد

شیر محمد شاکر برآبادی، رئیس کمیته تربت جام، از ضرورت ساخت مسکن برای خانواده های دارای یتیم خبر داد و اذعان نمود: برای سی خانواده ساخت مسکن را آغاز خواهیم کرد. ایشان در حاشیه مراسم تحویل منزل به مددجویان، تعداد افراد تحت پوشش را جزئی تر تشریح نمودند و این طور گفتند: تعداد ایتام تحت […]

ads
ads
ads