بایگانی‌های حوزه مسکن - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
آینده نگری در حوزه مسکن ضروری است ۲۰ آذر ۱۳۹۷
محمدعلی سیفی به عنوان یکی از اعضای هیأت علمی و مسئول طرح و برنامه مؤسسه جغرافیای سحاب، ضمن اشاره به این که جغرافیای انسانی را در سه گروه تقسیم بندی می کنند

آینده نگری در حوزه مسکن ضروری است

محمدعلی سیفی به عنوان یکی از اعضای هیأت علمی و مسئول طرح و برنامه مؤسسه جغرافیای سحاب، ضمن اشاره به این که جغرافیای انسانی را در سه گروه تقسیم بندی می کنند افزود: این سه گروه شامل شهری، روستایی و عشایری می شود. وی اظهار کرد: کثیری از افراد جامعه در مناطق شهری زندگی می […]

ads
ads
ads