بایگانی‌های خانه اولی ها - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
برای خانه اولی ها با وام ارزان خانه ساخته می شود ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
محمد جواد حق شناس به عنوان معاون مسکن شهری بنیاد مسکن به برنامه احداث 100 هزار مسکن از سوی بنیاد مسکن اشاره نمود و اظهار داشت: این واحد ها را در اختیار خانه اولی ها قرار خواهیم داد که همراه با وام های ارزان یارانه ای هستند.

برای خانه اولی ها با وام ارزان خانه ساخته می شود

محمد جواد حق شناس به عنوان معاون مسکن شهری بنیاد مسکن به برنامه احداث ۱۰۰ هزار مسکن از سوی بنیاد مسکن اشاره نمود و اظهار داشت: این واحد ها را در اختیار خانه اولی ها قرار خواهیم داد که همراه با وام های ارزان یارانه ای هستند. ایشان به طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی […]

ads
ads
ads