بایگانی‌های دفتر برنامه ریزی مسکن - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
اخباری از واگذاری دفتر برنامه ریزی مسکن به فردی غیرمتخصص به گوش می رسد ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
معاونت مسکن و ساختمان به عنوان یکی از مهم ترین زیرمجموعه های وزارت راه و شهرسازی مشغول به فعالیت می باشد که در زمینه برنامه ریزی ایفای نقش می کند.

اخباری از واگذاری دفتر برنامه ریزی مسکن به فردی غیرمتخصص به گوش می رسد

معاونت مسکن و ساختمان به عنوان یکی از مهم ترین زیرمجموعه های وزارت راه و شهرسازی مشغول به فعالیت می باشد که در زمینه برنامه ریزی ایفای نقش می کند. زمزمه هایی به گوش می رسد مبنی بر این که دفتر برنامه ریزی مسکن را قرار است به مهندسی بدهند که نزدیک به وزیر راه […]

ads
ads
ads