بایگانی‌های دهکده المپیک تهران - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
قیمت خرید واحد مسکونی در دهکده المپیک تهران به روایت ارقام ۲۳ فروردین ۱۳۹۸
بر اساس بررسی های میدانی به عمل آمده و با استناد به ارقام و اعداد گزارش شده، برای خرید واحدی واقع در منطقه دهکده المپیک تهران که 68 متر مساحت و 16 سال عمر بنا دارد، لازم است مبلغی به میزان 612 میلیون تومان کنار گذاشته شود.

قیمت خرید واحد مسکونی در دهکده المپیک تهران به روایت ارقام

بر اساس بررسی های میدانی به عمل آمده و با استناد به ارقام و اعداد گزارش شده، برای خرید واحدی واقع در منطقه دهکده المپیک تهران که ۶۸ متر مساحت و ۱۶ سال عمر بنا دارد، لازم است مبلغی به میزان ۶۱۲ میلیون تومان کنار گذاشته شود. برای این که متقاضیان واحد های مسکونی بتوانند […]

ads
ads
ads