بایگانی‌های سازمان جنگل ها - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
۱۱۰ میلیون هکتار زمین ملی نیازمند نقشه کاداستر هستند ۰۱ دی ۱۳۹۷
اکرم توفیقی به عنوان مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل ها، با تأکید بر این که زمین خواری یکی از مسائل جدی است که مدت هاست نمود پیدا کرده اظهار داشت

۱۱۰ میلیون هکتار زمین ملی نیازمند نقشه کاداستر هستند

اکرم توفیقی به عنوان مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل ها، با تأکید بر این که زمین خواری یکی از مسائل جدی است که مدت هاست نمود پیدا کرده اظهار داشت: مهم ترین روشی که می تواند در مقابله با این مسئله مؤثر باشد، تهیه نقشه کاداستر برای تمام عرصه های طبیعی است. […]

ads
ads
ads