بایگانی‌های شرکت گاز - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
شرکت گاز در طرح مسکن مهر، کم کاری کرده است ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
مقام مسئول شرکت عمران پردیس اظهار کرد: شرکت گاز در خدمات رسانی های پروژه مسکن مهر، کم کاری هایی انجام داده است با این حال تمام تأکید ما بر این است که همه مقام های دولتی به نوعی خدمتگزار مردم هستند و هیچ منتی برای ارائه خدمت به مردم هرگز وجود نخواهد داشت.

شرکت گاز در طرح مسکن مهر، کم کاری کرده است

مقام مسئول شرکت عمران پردیس اظهار کرد: شرکت گاز در خدمات رسانی های پروژه مسکن مهر، کم کاری هایی انجام داده است با این حال تمام تأکید ما بر این است که همه مقام های دولتی به نوعی خدمتگزار مردم هستند و هیچ منتی برای ارائه خدمت به مردم هرگز وجود نخواهد داشت. سیامک جوانبخت […]

ads
ads
ads