بایگانی‌های شهرسازی - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
چرا بخش شهرسازی موفق عمل نکرده است؟ ۱۵ دی ۱۳۹۷
بررسی های علت عدم توفیق بخش شهرسازی در اولین سال از برنامه ششم توسعه حاکی از آن است که مهم ترین علت این امر ضعف فعالیت و عملکرد های مربوط به بیاد های مشارکت در توسعه و عمران شهری بوده

چرا بخش شهرسازی موفق عمل نکرده است؟

بررسی های علت عدم توفیق بخش شهرسازی در اولین سال از برنامه ششم توسعه حاکی از آن است که مهم ترین علت این امر ضعف فعالیت و عملکرد های مربوط به بیاد های مشارکت در توسعه و عمران شهری بوده ضمن این که ناپایداری برخی زیرساخت ها از جمله زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی شهرسازی […]

ads
ads
ads