بایگانی‌های شهرک ولیعصر - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
محله شهرک ولیعصر ۱۳ آذر ۱۳۹۷

محله شهرک ولیعصر

معرفی: شهرک ولیعصر در اصل بخش گسترده ای از منطقهء هجده تهران را شامل می شود اما با مناطق نه، هفده و نوزده تهران شامل محله هایی از جمله یافت آباد، نعمت آباد، خزانهء فلاح و … نیز مجاورت دارد. از خیابان های اصلی این شهرک می توان به خیابان یاران سابق که به شهیدان […]

ads
ads
ads