بایگانی‌های صندوق پس انداز - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
رحیمی انارکی از اتمام منابع صندوق پس انداز یکم خبر داد ۲۹ دی ۱۳۹۷
ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن، ضمن اشاره به این که منابع صندوق پس انداز مسکن یکم به پایان رسیده اظهار داشت: پرداخت تسهیلات از محل وصول اقساط مسکن مهر صورت خواهد گرفت.

رحیمی انارکی از اتمام منابع صندوق پس انداز یکم خبر داد

ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن، ضمن اشاره به این که منابع صندوق پس انداز مسکن یکم به پایان رسیده اظهار داشت: پرداخت تسهیلات از محل وصول اقساط مسکن مهر صورت خواهد گرفت. وی ادامه داد: با توجه به اتمام منابع مالی صندوق پس انداز یکم، به وصولی اقساط مسکن مهر متوسل شده ایم. رحیمی […]

ads
ads
ads