بایگانی‌های طرح ملی مسکن - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
روایت طرح ملی مسکن از زبان رئیس کل بانک مرکزی ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، ضمن تأکید بر این نکته که طرح ملی مسکن از سوی دولت ارائه گردیده است، اظهار داشت: چنانچه اجرای این طرح در دستور کار قرار بگیرد و شاهد مشارکت نظام بانکی باشیم متعادل شدن قیمت ها را مشاهده خواهیم نمود.

روایت طرح ملی مسکن از زبان رئیس کل بانک مرکزی

عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، ضمن تأکید بر این نکته که طرح ملی مسکن از سوی دولت ارائه گردیده است، اظهار داشت: چنانچه اجرای این طرح در دستور کار قرار بگیرد و شاهد مشارکت نظام بانکی باشیم متعادل شدن قیمت ها را مشاهده خواهیم نمود. این مقام مسئول در ادامه صحبت هایش […]

ads
ads
ads