بایگانی‌های مالیات بر ارزش افزوده - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
طرح اخذ مالیات بر عایدی مسکن در هاله ای از ابهام ۰۸ اسفند ۱۳۹۷
صدیف بدری، سخنگوی مجلس با بیان این که طرح اخذ مالیات از خانه هایی که فاقد سکنه هستند مدتی است از سوی تعدادی از نمایندگان عنوان شده است

طرح اخذ مالیات بر عایدی مسکن در هاله ای از ابهام

صدیف بدری، سخنگوی مجلس با بیان این که طرح اخذ مالیات از خانه هایی که فاقد سکنه هستند مدتی است از سوی تعدادی از نمایندگان عنوان شده است اظهار داشت: این طرح در بخش مسکن و ساختمان از طرف اعضای کمیسیون عمران و اقتصاد مجلس عنوان شده که کماکان به یک جمع بندی نهایی نرسیده […]

مُهر تأیید بر طرح مالیات بر ارزش افزوده ۰۵ دی ۱۳۹۷
زهرا سعیدی به عنوان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: نخستین دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گزینش افرادی به عنوان اعضای هیأت تحقیق و تفحص از سازمان گمرک بود که به دنبال درخواستی که 4 ماه پیش مطرح گردید به مرحله اجرا رسید.

مُهر تأیید بر طرح مالیات بر ارزش افزوده

زهرا سعیدی به عنوان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: نخستین دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گزینش افرادی به عنوان اعضای هیأت تحقیق و تفحص از سازمان گمرک بود که به دنبال درخواستی که ۴ ماه پیش مطرح گردید به مرحله اجرا رسید. ایشان ضمن اشاره به این که طرح تحقیق […]

ads
ads
ads