بایگانی‌های محاکمه آخوندی - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
محاکمه آخوندی نباید فراموش شود ۲۴ آذر ۱۳۹۷
سؤالی که از سوی خیلی ها مطرح می شود این است که بالاخره آخوندی کی محاکمه خواهد شد، وزیری که به واسطه عملکرد ها و فعالیت هایی که در یک بازه 5 ساله ارائه نمود بازار مسکن و صنعت هوایی را با مشکلاتی عدید دست به گریبان ساخت.

محاکمه آخوندی نباید فراموش شود

سؤالی که از سوی خیلی ها مطرح می شود این است که بالاخره آخوندی کی محاکمه خواهد شد، وزیری که به واسطه عملکرد ها و فعالیت هایی که در یک بازه ۵ ساله ارائه نمود بازار مسکن و صنعت هوایی را با مشکلاتی عدید دست به گریبان ساخت. عباس آخوندی که وزارت راه و شهرسازی […]

ads
ads
ads