بایگانی‌های محله جنت آباد شمالی - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
محله جنت آباد شمالی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

محله جنت آباد شمالی

 معرفی: محلۀ جنت آباد تهران در روز های خاصی از سال پر است از درختان اقاقیا که قطعاً وجهۀ خاصی به کوچه ها و خیابان های آن محل می بخشد. خیابان های جنت آباد شمالی از خیابان های متوسط به شمار می رود چرا که اکثریت قریب به اتفاق اهالی این محله کارمندان جامعه می […]

ads
ads
ads