بایگانی‌های محله علی آباد شمالی - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
محله علی آباد شمالی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

محله علی آباد شمالی

 معرفی: یکی از محلات تهرآن‌که در ناحیه سه و چهار منطقه شانزده شهرداری قرار دارد، محله علی‌آباد شمالی است. این محله در مرکز منطقه شانزده قرارگرفته و بیشتر وسعت محله را فضایی با بافت قدیمی تشکیل می‌دهد در حال حاضر امورات مربوط به نوسازی اماکن مسکونی در این محله در حال اجراست و پرواضح است […]

ads
ads
ads