بایگانی‌های محله های ناکارآمد شهری - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
محله های ناکارآمد شهری نباید بیش از این گسترش یابند ۰۵ دی ۱۳۹۷
در نخستین کارگروهی که بررسی موضوع بازآفرینی شهری را در شهرستان آستانه اشرفیه مورد بررسی قرار می داد موضوعات مهی مطرح گردید که از جمله آن ها  می توان به ارائه راهکار هایی جهت جلوگیری از بسط و گسترش محله های ناکارآمد و فرسوده شهری اشاره کرد.

محله های ناکارآمد شهری نباید بیش از این گسترش یابند

در نخستین کارگروهی که بررسی موضوع بازآفرینی شهری را در شهرستان آستانه اشرفیه مورد بررسی قرار می داد موضوعات مهی مطرح گردید که از جمله آن ها  می توان به ارائه راهکار هایی جهت جلوگیری از بسط و گسترش محله های ناکارآمد و فرسوده شهری اشاره کرد. شهردار آستانه اشرفیه طی این کارگروه به مهم […]

ads
ads
ads