بایگانی‌های محله ورد آورد - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
محله وردآورد ۰۳ خرداد ۱۳۹۸

محله وردآورد

معرفی : محلۀ وردآورد از آن محله های قدیمی تهران است که در غربی ترین گوشۀ تهران جای دارد. در سال های اخیر به سبب گسترش سازمان های صنعتی و آپارتمان های وابسته به آنها، وردآورد و حوالی آن به سمت کرج نزدیک و نزدیک شدند و تقریبا می توان گفت محلۀ وردآورد مابین تهران […]

ads
ads
ads