بایگانی‌های مسکن اقساطی - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
مسکن اقساطی به دستور رئیس جمهور پیگیری خواهد شد ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
سید امیرحسین قاضی زاده به عنوان یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس با اشاره به این که مجلس مسئله تأمین واحد های مسکونی اقساطی را برای حقوق بگیران را پیگیری نموده

مسکن اقساطی به دستور رئیس جمهور پیگیری خواهد شد

سید امیرحسین قاضی زاده به عنوان یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس با اشاره به این که مجلس مسئله تأمین واحد های مسکونی اقساطی را برای حقوق بگیران را پیگیری نموده و در این راستا با ریاست جمهوری مکاتباتی داشته است که در پاسخ به این درخواست، رئیس جمهور دستوری را مبنی بر رسیدگی به […]

ads
ads
ads