بایگانی‌های ممدجویان کمیته امداد - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
واحد های بدون متقاضی مسکن مهر به مددجویان کمیته امداد واگذار خواهند شد ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اظهار کرد: با هماهنگی های این سازمان و کمیته امداد امام خمینی (ره)، واحد های مسکونی مهر که فاقد متقاضی هستند در اختیار مددجویان کمیته امداد قرار خواهند گرفت.

واحد های بدون متقاضی مسکن مهر به مددجویان کمیته امداد واگذار خواهند شد

علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اظهار کرد: با هماهنگی های این سازمان و کمیته امداد امام خمینی (ره)، واحد های مسکونی مهر که فاقد متقاضی هستند در اختیار مددجویان کمیته امداد قرار خواهند گرفت. علی نبیان با اشاره به این که مهم ترین هدف دولت دوازدهم به پایان رساندن پروژه تکمیل واحد […]

ads
ads
ads