بایگانی‌های نیاز به مسکن - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
مسکن نیازی اساسی است/ وجود ۱۷۰ شغل وابسته به مسکن ۲۶ آذر ۱۳۹۷
ولی الله نقی پور، به عنوان یکی از اساتید دانشگاه در کشور ضمن اشاره به این که مسکن یکی از ضرورتی ترین نیاز های جامعه است تصریح کرد: مسکن یکی از حوزه های اثرگذار بر اشتغال می باشد

مسکن نیازی اساسی است/ وجود ۱۷۰ شغل وابسته به مسکن

ولی الله نقی پور، به عنوان یکی از اساتید دانشگاه در کشور ضمن اشاره به این که مسکن یکی از ضرورتی ترین نیاز های جامعه است تصریح کرد: مسکن یکی از حوزه های اثرگذار بر اشتغال می باشد ضمن این که به ساختار خانواده کمک شایانی می کند و نقش مهمی در این راستا ایفا […]

آینده نگری در حوزه مسکن ضروری است ۲۰ آذر ۱۳۹۷
محمدعلی سیفی به عنوان یکی از اعضای هیأت علمی و مسئول طرح و برنامه مؤسسه جغرافیای سحاب، ضمن اشاره به این که جغرافیای انسانی را در سه گروه تقسیم بندی می کنند

آینده نگری در حوزه مسکن ضروری است

محمدعلی سیفی به عنوان یکی از اعضای هیأت علمی و مسئول طرح و برنامه مؤسسه جغرافیای سحاب، ضمن اشاره به این که جغرافیای انسانی را در سه گروه تقسیم بندی می کنند افزود: این سه گروه شامل شهری، روستایی و عشایری می شود. وی اظهار کرد: کثیری از افراد جامعه در مناطق شهری زندگی می […]

ads
ads
ads