بایگانی‌های وام تعمیر مسکن - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
واحد های مسکونی روستایی را باید با اقساط بازگشتی مسکن مهر بهسازی کرد ۱۸ دی ۱۳۹۷
سازمان بودجه و برنامه طی گزارشی ضرورت نوسازی و بهسازی واحد های روستایی را یادآورد شد و عنوان نمود: به رغم تمام تلاش هایی که از جانب بنیاد مسکن صورت گرفته با این حال به دلیل برخی مشکلات این امر محقق نشده و بهسازی و مقاوم سازی واحد های روستایی از نظر ها دور مانده است.

واحد های مسکونی روستایی را باید با اقساط بازگشتی مسکن مهر بهسازی کرد

سازمان بودجه و برنامه طی گزارشی ضرورت نوسازی و بهسازی واحد های روستایی را یادآورد شد و عنوان نمود: به رغم تمام تلاش هایی که از جانب بنیاد مسکن صورت گرفته با این حال به دلیل برخی مشکلات این امر محقق نشده و بهسازی و مقاوم سازی واحد های روستایی از نظر ها دور مانده […]

مروری بر جزئیات وام خرید و تعمیر مسکن برای مددجویان تهرانی ۱۵ دی ۱۳۹۷
مدیر تأمین مسکن و امور ساختمان کمیته امداد استان تهران، در خصوص وام کمک هزینه خرید و تعمیر مسکن برای مددجویان شهری و روستایی پایتخت این طور گفت: این معاونت تلاش هایی را برای کمک به این اقشار جامعه به عمل آورده و گام هایی را در این حوزه برداشته است.

مروری بر جزئیات وام خرید و تعمیر مسکن برای مددجویان تهرانی

مدیر تأمین مسکن و امور ساختمان کمیته امداد استان تهران، در خصوص وام کمک هزینه خرید و تعمیر مسکن برای مددجویان شهری و روستایی پایتخت این طور گفت: این معاونت تلاش هایی را برای کمک به این اقشار جامعه به عمل آورده و گام هایی را در این حوزه برداشته است. ایشان از برنامه های […]

ads
ads
ads