بایگانی‌های وام جعاله - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
می توانید همزمان دو نوع وام جعاله دریافت کنید ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
بر اساس گزارشات ارائه شده همزمان می توان از وام جعاله مسکن که مربوط به تعمیرات واحد های مسکونی است استفاده کرد که این کار با بهره مندی از وثیقه ملکی امکان پذیر خواهد بود

می توانید همزمان دو نوع وام جعاله دریافت کنید

بر اساس گزارشات ارائه شده همزمان می توان از وام جعاله مسکن که مربوط به تعمیرات واحد های مسکونی است استفاده کرد که این کار با بهره مندی از وثیقه ملکی امکان پذیر خواهد بود ضمن این که این فرصت فراهم است که از هر دو تسهیلات دریافت شده تا سقف مشخص، بهره برداری به […]

ads
ads
ads