بایگانی‌های چک های تضمینی - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
بخشنامه جدید در خصوص چک های تضمینی ۲۲ آذر ۱۳۹۷
مدیر امور مالی بانک مسکن ضمن اشاره به این که بانک مرکزی تصمیمات جدیدی را برای بهبود شرایط اتخاذ نموده است تصریح کرد: برای افزایش کارایی این تصمیمات می توان از ابزار های مؤثری استفاده کرد.

بخشنامه جدید در خصوص چک های تضمینی

مدیر امور مالی بانک مسکن ضمن اشاره به این که بانک مرکزی تصمیمات جدیدی را برای بهبود شرایط اتخاذ نموده است تصریح کرد: برای افزایش کارایی این تصمیمات می توان از ابزار های مؤثری استفاده کرد. شرایط جدید چک های تضمینی از سوی بانک مرکزی به بانک های کشور ابلاغ گردید. بر این اساس، از […]

ads
ads
ads