بایگانی‌های کاخ سعد آباد - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
محله سعد آباد ۰۳ خرداد ۱۳۹۸

محله سعد آباد

معرفی : نخستین چیزی که بعد از شنیدن نام محله سعد آباد در ذهن خواننده یا شنونده تداعی می شود کاخ سعدآباد تهران است. این کاخ همان محل جلوس رضا خان پهلوی در دوران حکومتش است. ولی ما قصد داریم خود را از زیر سایه این کاخ بیرون بکشیم و بخش های جالب تری از […]

ads
ads
ads