بایگانی‌های آینده مسکن - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
رضایی کوچی از آینده مسکن می گوید ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به این که برنامه های فعلی دولت برای رونق بازار مسکن کافی نیست اظهار داشت: دولت برنامه هایی را برای تولید 400 هزار واحد مسکونی در کشور در نظر گرفته است

رضایی کوچی از آینده مسکن می گوید

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به این که برنامه های فعلی دولت برای رونق بازار مسکن کافی نیست اظهار داشت: دولت برنامه هایی را برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور در نظر گرفته است و قرار است بودجه ای معادل ۵ هزار میلیارد به آن اختصاص دهد کما این که […]

ads
ads
ads