بایگانی‌های اجاره واحدهای بزرگ - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
بازار اجاره واحد های بزرگ متراژ سرد و کساد است ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
آمار های منتشر شده در خصوص وضعیت بازار واحد های بزرگ متراژ و لوکس، نشان می دهد، این بازار در سه ماه انتهایی سال جاری کساد بوده است که با نزدیک شدن به روز های انتهایی سال، گویا شرایط بدتر شده و در حال دست و پنجه نرم کردن با رکود عمیق تری است.

بازار اجاره واحد های بزرگ متراژ سرد و کساد است

آمار های منتشر شده در خصوص وضعیت بازار واحد های بزرگ متراژ و لوکس، نشان می دهد، این بازار در سه ماه انتهایی سال جاری کساد بوده است که با نزدیک شدن به روز های انتهایی سال، گویا شرایط بدتر شده و در حال دست و پنجه نرم کردن با رکود عمیق تری است. به […]

ads
ads
ads