بایگانی‌های ارائه زمین رایگان - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
وزارت راه و ارائه زمین های رایگان ۱۵ دی ۱۳۹۷
عبدالکریم حسین زاده به عنوان یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس، ضمن اشاره به اقداماتی که وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار داده است اظهار داشت: یکی از بهترین راهکار ها این است

وزارت راه و ارائه زمین های رایگان

عبدالکریم حسین زاده به عنوان یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس، ضمن اشاره به اقداماتی که وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار داده است اظهار داشت: یکی از بهترین راهکار ها این است که دولت این اراضی را ارائه دهد و آن را در اختیار افراد فاقد مسکن قرار دهد و پس از […]

ads
ads
ads