بایگانی‌های انبوه سازان - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
تنها انبوه سازان دارای برنامه وارد طرح اقدام ملی شوند ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
حبیب الله طاهرخانی به عنوان معاون وزیر راه و شهرسازی، با بیان این که تنها آن دست از انبوه سازانی می توانند در ساخت 200 هزار واحد مسکونی مشارکت داشته و همکاری کنند که موفق به اخذ حداقل امتیاز ها شوند

تنها انبوه سازان دارای برنامه وارد طرح اقدام ملی شوند

حبیب الله طاهرخانی به عنوان معاون وزیر راه و شهرسازی، با بیان این که تنها آن دست از انبوه سازانی می توانند در ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مشارکت داشته و همکاری کنند که موفق به اخذ حداقل امتیاز ها شوند، اظهار کرد: صنعت ساختمان را می توان در زمره صنایع خوداتکا قرار داد که […]

ads
ads
ads