بایگانی‌های بازار مسکن آلمان - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
اخبار جدید از پولشویی ۳۰ میلیارد یورو در بازار مسکن آلمان حکایت دارد ۲۰ آذر ۱۳۹۷
به گفته سازمان شفافیت بین الملل، زمینه لازم برای پولشویی مافیا در بازار مسکن آلمان فراهم شده است. این سازمان با تأکید بر این که شرایط مناسبی برای پولشویی گروه های مافیایی در بازار مسکن آلمان ایجاد شده

اخبار جدید از پولشویی ۳۰ میلیارد یورو در بازار مسکن آلمان حکایت دارد

به گفته سازمان شفافیت بین الملل، زمینه لازم برای پولشویی مافیا در بازار مسکن آلمان فراهم شده است. این سازمان با تأکید بر این که شرایط مناسبی برای پولشویی گروه های مافیایی در بازار مسکن آلمان ایجاد شده اذعان نمود: منبع بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری های خارجی صورت گرفته در این بازار که […]

ads
ads
ads