بایگانی‌های بدهی های شهرداری - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
لیست بدهی های شهرداری به زودی بر سامانه شفافیت قرار می گیرد ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
ناهید خداکرمی به عنوان یکی از اعضای شورای شهر تهران از قرارگیری بدهی های شهرداری، املاک واگذار شده و تهاتر های به عمل آمده توسط این نهاد روی سامانه در آینده ای نزدیک خبر داد.

لیست بدهی های شهرداری به زودی بر سامانه شفافیت قرار می گیرد

ناهید خداکرمی به عنوان یکی از اعضای شورای شهر تهران از قرارگیری بدهی های شهرداری، املاک واگذار شده و تهاتر های به عمل آمده توسط این نهاد روی سامانه در آینده ای نزدیک خبر داد. وی در خصوص چگونگی رسیدگی به تخلفات انجام شده توسط شهرداری پیشین تهران عنوان کرد: امور مربوط به مسائل و […]

ads
ads
ads