بایگانی‌های بودجه شهرداری - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
جذب ۱۳۰ میلیارد تومان بودجه شهرداری در بوشهر ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
به گفته رئیس شورای شهر بوشهر، تاکنون جذب 130 میلیارد تومان از بودجه شهرداری عملی گشته است و انتظار می رود تا انتهای سال رقم 35 میلیارد تومان به این میزان افزوده شود.

جذب ۱۳۰ میلیارد تومان بودجه شهرداری در بوشهر

به گفته رئیس شورای شهر بوشهر، تاکنون جذب ۱۳۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداری عملی گشته است و انتظار می رود تا انتهای سال رقم ۳۵ میلیارد تومان به این میزان افزوده شود. وی عنوان کرد: بودجه ۱۶۵ میلیارد تومانی شهرداری به تصویب رسیده است. ابوذر دهدار ضمن حضور در نشست علنی شورای شهر بوشهر، […]

ads
ads
ads