بایگانی‌های تکمیل سند رسمی - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
۶۸ هزار سند مالکیت در کرمان صادر گردید ۱۰ دی ۱۳۹۷
رضا طالبی زاده به عنوان مدیرکل ثبت اسناد و املاک کرمان، ضمن اشاره به این که تعداد اسناد مالکیت کاداستری در حال افزایش است اذعان نمود: در بازه ای 9 ماهه از سال جاری، چیزی حدود به 68 هزار و 781 سند تک برگ ارائه شده است.

۶۸ هزار سند مالکیت در کرمان صادر گردید

رضا طالبی زاده به عنوان مدیرکل ثبت اسناد و املاک کرمان، ضمن اشاره به این که تعداد اسناد مالکیت کاداستری در حال افزایش است اذعان نمود: در بازه ای ۹ ماهه از سال جاری، چیزی حدود به ۶۸ هزار و ۷۸۱ سند تک برگ ارائه شده است. ایشان ضمن اشاره به این که تعداد سند […]

از اول دی ماه، سند ملکی با اثرانگشت تأیید می شود ۰۲ دی ۱۳۹۷
احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عنوان کرد: از اول زمستان، سردفتران می بایست برای تأیید نهایی اسناد ملکی تنظیم شده در دفاتر رسمی از اثر انگشت خود استفاده کنند.

از اول دی ماه، سند ملکی با اثرانگشت تأیید می شود

احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عنوان کرد: از اول زمستان، سردفتران می بایست برای تأیید نهایی اسناد ملکی تنظیم شده در دفاتر رسمی از اثر انگشت خود استفاده کنند. به واسطه این امر سردفتران برای ثبت اسناد ملکی در سیستم الکترونیک اسناد نیاز است از اثرانگشت خود استفاده کرده و از […]

جلوگیری از دعاوی ملکی مربوط به سند ۲۸ شهریور ۱۳۹۷

جلوگیری از دعاوی ملکی مربوط به سند

هنگامی که ملکی خرید و فروش می شود باید ثبت قانونی سند انجام گیرد تا دعاوی ملکی در این مورد پیش نیاید. بهتر است یک سری قوانین را در این مورد بدانید تا هر چه بهتر معاملات ملکی خود را پیش ببرید. الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی این دعوای ثبتی و ملکی توسط خریدار اقامه […]

ads
ads
ads