بایگانی‌های حومه شهر - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
محل احداث شهر های جدید، حومه شهر است ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: در حال حاضر برای حوزه مسکن برنامه ای مدون تدوین شده است که ساخت 400 هزار مسکن را دنبال می کند و به دنبال تکمیل واحد های مسکونی مهر باقی مانده است.

محل احداث شهر های جدید، حومه شهر است

محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: در حال حاضر برای حوزه مسکن برنامه ای مدون تدوین شده است که ساخت ۴۰۰ هزار مسکن را دنبال می کند و به دنبال تکمیل واحد های مسکونی مهر باقی مانده است. ایشان در ادامه صحبت هایشان از برنامه های در نظر گرفته شده برای […]

ads
ads
ads