بایگانی‌های خط فقر - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
خط فقر، مرز ۲۵ درصد را هم پشت سر گذاشت ۲۶ آذر ۱۳۹۷
به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی، جهش قیمت مسکن بر افزایش خط فقر اثرگذار بوده است، به گونه ای که خر فقر علی الخصوص در پایین شهر تهران مرز 25 درصد را هم رد کرده و احتمالا به بیش از این مقدار رسیده است.

خط فقر، مرز ۲۵ درصد را هم پشت سر گذاشت

به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی، جهش قیمت مسکن بر افزایش خط فقر اثرگذار بوده است، به گونه ای که خر فقر علی الخصوص در پایین شهر تهران مرز ۲۵ درصد را هم رد کرده و احتمالا به بیش از این مقدار رسیده است. عبدالله مشکانی، به گزارش های منتشر شده از سوی مرکز پژوهش […]

با رشد قیمت مسکن، خط فقر افزایش یافت ۲۱ آذر ۱۳۹۷
بر اساس آمار های منتشر شده از سوی مرکز پژوهش مجلس، خط فقر در تابستان سال 97 در مقایسه با رقم گزارش شده برای سال 96 با رشد 25 درصدی همراه بوده است.

با رشد قیمت مسکن، خط فقر افزایش یافت

بر اساس آمار های منتشر شده از سوی مرکز پژوهش مجلس، خط فقر در تابستان سال ۹۷ در مقایسه با رقم گزارش شده برای سال ۹۶ با رشد ۲۵ درصدی همراه بوده است. به گفته یکی از کارشناسان حوزه مسکن علت این امر، رشد قیمت مسکن طی ماه های اخیر بوده است. مرکز پژوهش مجلس، […]

کهگیلویه و بویر احمد بیشترین فقیر را دارد ۲۱ آذر ۱۳۹۷
آمار های منتشر شده توسط مرکز آمار حاکی از آن است که در منطقه یک و دو تهران حداقل 147 هزار نفر بدون شغل درآمد کسب می کنند. بر اساس این گزارش تعداد افراد با درآمد بدون شغل در یک بازه 11 ساله از سال 84 تا 95، رشدی دو برابری را تجربه کرده است.

کهگیلویه و بویر احمد بیشترین فقیر را دارد

آمار های منتشر شده توسط مرکز آمار حاکی از آن است که در منطقه یک و دو تهران حداقل ۱۴۷ هزار نفر بدون شغل درآمد کسب می کنند. بر اساس این گزارش تعداد افراد با درآمد بدون شغل در یک بازه ۱۱ ساله از سال ۸۴ تا ۹۵، رشدی دو برابری را تجربه کرده است. […]

ads
ads
ads