بایگانی‌های ریل سازی - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
سفر یک روزه محمد اسلامی به استان گلستان ۱۸ آذر ۱۳۹۷
محمد اسلامی با هدف بازدید از برخی طرح های عمرانی-زیربنایی راهی استان گلستان شد. وزیر راه و شهرسازی صبح جمعه مورخ 16 آذر، به منظور بازدید از طرح بندر خشک، آزادراه نوکنده به کلاله، خط عریض مسیر ریلی اینچه برون، کمربندی گرگان و راه آهن گرگان به مشهد، تهران را به مقصد استان گلستان ترک کرد.

سفر یک روزه محمد اسلامی به استان گلستان

محمد اسلامی با هدف بازدید از برخی طرح های عمرانی-زیربنایی راهی استان گلستان شد. وزیر راه و شهرسازی صبح جمعه مورخ ۱۶ آذر، به منظور بازدید از طرح بندر خشک، آزادراه نوکنده به کلاله، خط عریض مسیر ریلی اینچه برون، کمربندی گرگان و راه آهن گرگان به مشهد، تهران را به مقصد استان گلستان ترک […]

ads
ads
ads