بایگانی‌های زلزله های کرمانشاه - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
شکرچی زاده از نا آرامی فلات ایران می گوید ۲۹ آذر ۱۳۹۷
محمد شکرچی زاده، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان کشور، ضمن اشاره به این که فلات ایران به حیث تکنوتیکی آرام و متعادل نیست اظهار داشت: امکان زلزله ها کماکان وجود دارد.

شکرچی زاده از نا آرامی فلات ایران می گوید

محمد شکرچی زاده، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان کشور، ضمن اشاره به این که فلات ایران به حیث تکنوتیکی آرام و متعادل نیست اظهار داشت: امکان زلزله ها کماکان وجود دارد. ایشان ضمن حضور در هشتمین کنفرانس ملی سازه و زلزله، در خصوص زلزله های کرمانشاه صحبت کردند […]

ads
ads
ads