بایگانی‌های سازندگان مسکن - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
سازندگان واحد های مسکونی با چه مشکلاتی دست به گریبان هستند؟ ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
معاون وزیر راه و شهرسازی اذعان نمود: قریب به 90 درصد از سرمایه گذاری هایی که در بخش مسکن اتفاق می افتد مربوط به بخش ها و شرکت های خصوصی است، اما سازندگان و همین شرکت های خصوصی 6 مانع بزرگ را بر سر راه خود دارند که آن ها را برای ساخت مسکن با مشکل و محدودیت مواجه می سازد.

سازندگان واحد های مسکونی با چه مشکلاتی دست به گریبان هستند؟

معاون وزیر راه و شهرسازی اذعان نمود: قریب به ۹۰ درصد از سرمایه گذاری هایی که در بخش مسکن اتفاق می افتد مربوط به بخش ها و شرکت های خصوصی است، اما سازندگان و همین شرکت های خصوصی ۶ مانع بزرگ را بر سر راه خود دارند که آن ها را برای ساخت مسکن با […]

سازندگان مسکن صلاحیت فنی زیادی ندارند ۲۴ آذر ۱۳۹۷
کمال دویده، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، با تأکید بر این که بیشتر افرادی که پای ساخت و ساز می آیند از نظر فنی مهارت های زیادی ندارند تصریح کرد

سازندگان مسکن صلاحیت فنی زیادی ندارند

کمال دویده، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، با تأکید بر این که بیشتر افرادی که پای ساخت و ساز می آیند از نظر فنی مهارت های زیادی ندارند تصریح کرد: زمانی می توان ادعا کرد یک ساختمان به حیث کیفی بسیار مناسب و قابل قبول طراحی شده که توسط یک مجری حرفه ای و […]

ads
ads
ads