بایگانی‌های سامانه کنترل اطلاعات مسکن - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
از سامانه ای برای کنترل اطلاعات مسکن رونمایی خواهد شد ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
سید احسن علوی به عنوان نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، اظهار داشت: یک سامانه اطلاعات جامع در راستای شفاف سازی اطلاعات حوزه مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی ایجاد و راه اندازی خواهد شد.

از سامانه ای برای کنترل اطلاعات مسکن رونمایی خواهد شد

سید احسن علوی به عنوان نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، اظهار داشت: یک سامانه اطلاعات جامع در راستای شفاف سازی اطلاعات حوزه مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی ایجاد و راه اندازی خواهد شد. ایشان با بیان این که طی روز های گذشته، رشد در قیمت مسکن مشاهده شده است، تصریح نمودند: تعدادی از سوداگران […]

ads
ads
ads