بایگانی‌های سفته بازان - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
رشد مصنوعی قیمت مسکن کار سفته بازان است ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
ابوالقاسم رحیمی انارکی به عنوان مدیرعامل بانک مسکن، اظهار نمود: آنان که با هدف سرمایه گذاری در بازار مسکن وارد این بازار شده اند، عموما قصد دارند قیمت ها را به شکل مصنوعی هم که شده افزایش دهند

رشد مصنوعی قیمت مسکن کار سفته بازان است

ابوالقاسم رحیمی انارکی به عنوان مدیرعامل بانک مسکن، اظهار نمود: آنان که با هدف سرمایه گذاری در بازار مسکن وارد این بازار شده اند، عموما قصد دارند قیمت ها را به شکل مصنوعی هم که شده افزایش دهند، و این امر سبب می شود آنان که متقاضی مصرفی مسکن هستند ضرر کرده و روز به […]

ads
ads
ads