بایگانی‌های سند مالکیت - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
۶۸ هزار سند مالکیت در کرمان صادر گردید ۱۰ دی ۱۳۹۷
رضا طالبی زاده به عنوان مدیرکل ثبت اسناد و املاک کرمان، ضمن اشاره به این که تعداد اسناد مالکیت کاداستری در حال افزایش است اذعان نمود: در بازه ای 9 ماهه از سال جاری، چیزی حدود به 68 هزار و 781 سند تک برگ ارائه شده است.

۶۸ هزار سند مالکیت در کرمان صادر گردید

رضا طالبی زاده به عنوان مدیرکل ثبت اسناد و املاک کرمان، ضمن اشاره به این که تعداد اسناد مالکیت کاداستری در حال افزایش است اذعان نمود: در بازه ای ۹ ماهه از سال جاری، چیزی حدود به ۶۸ هزار و ۷۸۱ سند تک برگ ارائه شده است. ایشان ضمن اشاره به این که تعداد سند […]

ads
ads
ads