بایگانی‌های شرایط اشتغال - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
شرایط اشتغال در روستا ها باید مساعد شود ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
محمدعلی شجاعی به عنوان استاندار خراسان شمالی ضمن اشاره به این که بسیاری از افراد از روستا ها به سمت شهر ها مهاجرت می کنند و مسیر شهر را در پیش می گیرند

شرایط اشتغال در روستا ها باید مساعد شود

محمدعلی شجاعی به عنوان استاندار خراسان شمالی ضمن اشاره به این که بسیاری از افراد از روستا ها به سمت شهر ها مهاجرت می کنند و مسیر شهر را در پیش می گیرند اظهار داشت: با ایجاد اشتغال برای جوانان آن ها را راغب خواهیم ساخت در روستا ها بمانند و روستا ها را به […]

ads
ads
ads