بایگانی‌های صدور سند مالکیت - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
۶۸ هزار سند مالکیت در کرمان صادر گردید ۱۰ دی ۱۳۹۷
رضا طالبی زاده به عنوان مدیرکل ثبت اسناد و املاک کرمان، ضمن اشاره به این که تعداد اسناد مالکیت کاداستری در حال افزایش است اذعان نمود: در بازه ای 9 ماهه از سال جاری، چیزی حدود به 68 هزار و 781 سند تک برگ ارائه شده است.

۶۸ هزار سند مالکیت در کرمان صادر گردید

رضا طالبی زاده به عنوان مدیرکل ثبت اسناد و املاک کرمان، ضمن اشاره به این که تعداد اسناد مالکیت کاداستری در حال افزایش است اذعان نمود: در بازه ای ۹ ماهه از سال جاری، چیزی حدود به ۶۸ هزار و ۷۸۱ سند تک برگ ارائه شده است. ایشان ضمن اشاره به این که تعداد سند […]

از اول دی ماه، سند ملکی با اثرانگشت تأیید می شود ۰۲ دی ۱۳۹۷
احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عنوان کرد: از اول زمستان، سردفتران می بایست برای تأیید نهایی اسناد ملکی تنظیم شده در دفاتر رسمی از اثر انگشت خود استفاده کنند.

از اول دی ماه، سند ملکی با اثرانگشت تأیید می شود

احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عنوان کرد: از اول زمستان، سردفتران می بایست برای تأیید نهایی اسناد ملکی تنظیم شده در دفاتر رسمی از اثر انگشت خود استفاده کنند. به واسطه این امر سردفتران برای ثبت اسناد ملکی در سیستم الکترونیک اسناد نیاز است از اثرانگشت خود استفاده کرده و از […]

۱۱۰ میلیون هکتار زمین ملی نیازمند نقشه کاداستر هستند ۰۱ دی ۱۳۹۷
اکرم توفیقی به عنوان مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل ها، با تأکید بر این که زمین خواری یکی از مسائل جدی است که مدت هاست نمود پیدا کرده اظهار داشت

۱۱۰ میلیون هکتار زمین ملی نیازمند نقشه کاداستر هستند

اکرم توفیقی به عنوان مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل ها، با تأکید بر این که زمین خواری یکی از مسائل جدی است که مدت هاست نمود پیدا کرده اظهار داشت: مهم ترین روشی که می تواند در مقابله با این مسئله مؤثر باشد، تهیه نقشه کاداستر برای تمام عرصه های طبیعی است. […]

ads
ads
ads