بایگانی‌های طرح توسعه دانشگاه تهران - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
طرح توسعه دانشگاه تهران به کجا رسید؟ ۱۵ دی ۱۳۹۷
بیست سالی می شود که سخنانی به گوش می رسد مبنی بر این که دانشگاه تهران را قرار است گسترش دهند و این امر به دغدغه و نگرانی برای اهالی و مردم ساکن در محله های اطراف این دانشگاه بدل شده است.

طرح توسعه دانشگاه تهران به کجا رسید؟

بیست سالی می شود که سخنانی به گوش می رسد مبنی بر این که دانشگاه تهران را قرار است گسترش دهند و این امر به دغدغه و نگرانی برای اهالی و مردم ساکن در محله های اطراف این دانشگاه بدل شده است. بررسی ها نشان می دهد خانه ها و مغازه هایی که در حوالی […]

ads
ads
ads