بایگانی‌های مالیات قرارداد اجاره بها - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
اخذ مالیات از قرارداد های اجاره بها کار اشتباهی است ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر این که نمی توان بر قرارداد های اجاره بها، طرح اخذ مالیات اعمال کرد و از این قرارداد ها مالیات دریافت نمود، اظهار داشت: این کار بی تردید به بستن قرارداد های پنهانی و زیرزمینی ختم خواهد شد.

اخذ مالیات از قرارداد های اجاره بها کار اشتباهی است

یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر این که نمی توان بر قرارداد های اجاره بها، طرح اخذ مالیات اعمال کرد و از این قرارداد ها مالیات دریافت نمود، اظهار داشت: این کار بی تردید به بستن قرارداد های پنهانی و زیرزمینی ختم خواهد شد. وی با اشاره به این نکته که استفاده […]

ads
ads
ads