بایگانی‌های مرکز پژوهش های مجلس - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
مرکز پژوهش های مجلس حامی طرح مالیات بر عایدی مسکن است ۱۴ آذر ۱۳۹۷
بر اساس اخبار منتشر شده، مرکز پژوهش های مجلس به عنوان یکی از حامیان اصلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می شود. این مرکز پژوهش دلیل خود را برای حمایت از طرح مالیات بر عایدی سرمایه در قالب چهار علت اصلی مطرح می کند.

مرکز پژوهش های مجلس حامی طرح مالیات بر عایدی مسکن است

بر اساس اخبار منتشر شده، مرکز پژوهش های مجلس به عنوان یکی از حامیان اصلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می شود. این مرکز پژوهش دلیل خود را برای حمایت از طرح مالیات بر عایدی سرمایه در قالب چهار علت اصلی مطرح می کند. این دلایل عبارت اند از: تأثیر این طرح در کاهش […]

ads
ads
ads