بایگانی‌های مسکن بازنشستگان - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
به بازنشستگان در سال آینده، ۳۵ میلیارد تومان، بودجه مسکن اختصاص خواهد یافت ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، عنوان کرد: رفاه بازنشستگان کشور به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های مسئولان نظام می باشد.

به بازنشستگان در سال آینده، ۳۵ میلیارد تومان، بودجه مسکن اختصاص خواهد یافت

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، عنوان کرد: رفاه بازنشستگان کشور به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های مسئولان نظام می باشد. وی تصریح نمود: به عنوان یکی از مهم ترین برنامه هایی که برای بازنشستگان کشور در نظر گرفته شده است می توان به برنامه های لشگری و تأمین اجتماعی در راستای تأمین اعتباری به […]

ads
ads
ads