بایگانی‌های مسکن در آذربایجان شرقی - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
بازسازی بافت های ناکارآمد و فرسوده در آذربایجان شرقی با اختصاص ۵۳۰ میلیارد ریال اعتبار ۰۳ آذر ۱۳۹۷
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، میزان بودجه اختصاص داده شده در راستای سازماندهی به سکونتگاه های غیررسمی شهر های استان آذربایجان شرقی به 530 میلیارد ریال می رسد.

بازسازی بافت های ناکارآمد و فرسوده در آذربایجان شرقی با اختصاص ۵۳۰ میلیارد ریال اعتبار

به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، میزان بودجه اختصاص داده شده در راستای سازماندهی به سکونتگاه های غیررسمی شهر های استان آذربایجان شرقی به ۵۳۰ میلیارد ریال می رسد. داوود بهبودی محل تأمین بودجه مورد نیاز را ظرفیت های موجود در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور اعلام کرد […]

ads
ads
ads