بایگانی‌های نوسانات ارزی - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
نوسانات ارزی بر بازار مسکن اثرگذارند ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
رئیس دانشکده عمران و معماری واحد علوم تحقیقات، ضمن اشاره به این که نمی توان بر اساس افت میزان معاملات مسکن در اسفند ماه، رشد قیمت مسکن را برآورد نمود

نوسانات ارزی بر بازار مسکن اثرگذارند

رئیس دانشکده عمران و معماری واحد علوم تحقیقات، ضمن اشاره به این که نمی توان بر اساس افت میزان معاملات مسکن در اسفند ماه، رشد قیمت مسکن را برآورد نمود، اظهار داشت: آن چه بر بازار مسکن اثر شایانی می گذارد کاهش نرخ سپرده و همچنین نوسانات ارز است. مهدی روانشادنیا این طور صحبت هایش […]

ads
ads
ads